Zo werken we samen

We zijn transparant in de communicatie

U wilt met hoogopgeleide en ervaren professionals kunnen samenwerken die bekend zijn met de problematiek van uw organisatie. Zij moeten zich goed kunnen inleven in uw situatie, kunnen luisteren en overtuigen, proactief adviseren, met vernieuwende voorstellen komen en prettig kunnen samenwerken met uw leidinggevenden en andere deskundigen.

Kenmerkend voor de werkhouding van onze professionals is dat zij vanuit een onafhankelijke positie adviseren over oplossingen die goed zijn voor het individu en de organisatie. Ze maken voor u helder wat er met een verzuimende medewerker eigenlijk aan de hand is.

Transparant communiceren over het probleem en de oplossingsrichting zien wij als de eerste stap op weg naar een geaccepteerd re-integratieplan. Dat wij dat doen in goed overleg met uw leidinggevenden, HR en alle andere professionals uit uw organisatie, mag u als vanzelfsprekend beschouwen. Interdisciplinair samenwerken hoort gewoon bij het goed uitoefenen van het vak. Dat betekent elkaar proactief informeren, maar ook regelmatig samen sparren over weerbarstige dossiers of complexe verzuimsituaties.

U krijgt gerichte adviezen over beleidsmatige knelpunten

Uw bedrijfsarts geeft in de periodieke evaluatiegesprekken een toelichting op gesignaleerde trends en laat zien welke belemmeringen (organisatie, procedures, cultuur) er nog zijn voor een soepele uitvoering van uw arbo- en verzuimbeleid. U krijgt niet alleen inzicht in de problematiek, maar ook een voorstel voor een praktische aanpak, gebaseerd op ervaringen in soortgelijke situaties.

We laten u zien wat werkt, waar de valkuilen zitten, wat u beter kunt vermijden en wat u kunt stimuleren. En uiteraard ondersteunen we u bij de uitvoering van afgesproken maatregelen, voor zover deze binnen onze opdracht vallen.