Verzuimbalie

 

Welke verzuimpakket kiest u?

U bent verplicht om uw werknemers begeleiding te bieden. Ons streven is om het herstel van uw werknemers te verbeteren en de verzuimduur te verminderen. Wij helpen u om de gehele begeleiding voor u over te nemen of wij kunnen u ondersteunen waar het nodig is.

Verzuimbalie biedt u deskundige ondersteuning met daadkracht, gericht op een verantwoord snelle en duurzame werkhervatting van uw verzuimende werknemer: van volledige eigen regie tot een zeer compleet pakket aan arbodienstverlening met ondersteuning vanaf de eerste dag. U heeft bij Verzuimbalie de mogelijkheid om een dienstverleningspakket te kiezen dat goed aansluit bij uw behoefte aan externe ondersteuning. Voor deze pakketten betaalt u een vaste prijs per medewerker per jaar.

Eenmaal aangesloten bij Verzuimbalie, bent u aangesloten bij een CDA en ISO-gecertificeerde arbodienst en voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting uit de Arbeidsomstandighedenwet.   

Welke verzuimpakket kiest u? Zoekt u een arbodienst die uw verzuimbeleid overneemt?  Of kiest u voor een variant, waarin u zelf de regie voert?

Daarnaast kunt u als werkgever uiteraard ook bij ons terecht voor het toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het uitvoeren van aanstellingskeuringen (voor zover dat is toegestaan).

Besteedt u de verzuimbegeleiding liever uit aan uw arbodienst?

Verzuimbalie Basis

Verzuimbalie Basis is een ideale oplossing voor bedrijven die zelf invulling willen geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving.

Verzuimbalie Plus

Verzuimbalie Plus is bedoeld voor werkgevers, die gedurende het verzuimtraject de regie hoofdzakelijk in eigen hand willen houden, maar daarbij deskundige begeleiding en advies wensen.

Verzuimbalie Excellent

Een ideale oplossing voor bedrijven die bij de aanpak van hun verzuimbeleid een actieve ondersteuning van een casemanager en bedrijfsarts verlangen.

Verzuimbalie Excellent Plus

Verzuimbalie Excellent Plus is een uniek dienstverleningsconcept. Het biedt naast een zeer complete arbodienstverlening ook toegang tot het Plus pakket, dat bestaat uit: de Legal Desk, HR Desk en Re-integratie Desk. Kortom een Excellente arbodienstverlening met een plus.

Online verzuimregistratiesysteem

Het online verzuimregistratiesysteem heeft een signalerende rol en geeft aan wanneer er volgens de Wet Verbetering Poortwachter tot actie over moet worden gegaan. Daarnaast biedt het u : online dossiervorming per verzuimende werknemer,  digitale ziek- en herstelmeldingen, inzicht in de processen rond verzuimende werknemers, actuele management informatie (waaronder verzuimcijfers) en inzicht in verrichte activiteiten.  

U bent voor het opnemen van werknemersgegevens in het verzuimregistratiesysteem eenmalig een aansluitbijdrage verschuldigd.

De verzuimbegeleiding van werknemers, die al verzuimen bij aanvang van de overeenkomst, valt niet binnen het verzuimbegeleidingspakket. Verzuimbegeleiding van deze werknemers wordt uitgevoerd op verrichtingenbasis.

Alle overige diensten worden ook geleverd op verrichtingenbasis.

Papland 11 - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl