Een landelijk werkende, slagvaardige en ervaren gecertificeerde arbodienst.

Expereans is een landelijk werkende, slagvaardige en ervaren gecertificeerde arbodienst.
Daarnaast is Expereans ook provider van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, casemanagers en andere arbo-professionals ten behoeve van het eigen regiemodel, die werkgevers ondersteunt in hun verzuimbegeleiding.

Wilt u als werkgever echt iets bereiken op het gebied van gezond werken en duurzame inzetbaarheid? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Met ons IVGM®-model bieden wij u integraal verzuim- en gezondheidsmanagement aan, waarmee u verzuim voor zoveel mogelijk kunt voorkomen of bekorten. Dit komt de continuïteit in uw organisatie ten goede.

Verzuim is het gevolg van wat een medewerker moet doen, maar nu of in de toekomst niet meer kan doen. Wij geloven dat onze deskundigen de meeste waarde toevoegen als we uw vermogen om zelf problemen op te lossen helpen te vergroten. Onze professionals zijn opgeleid om u te ondersteunen in het gezamenlijk vinden van een passende oplossing voor dit probleem. Ziekte veroorzaakt niet altijd verzuim en verzuim is niet altijd het gevolg van ziekte. U krijgt van ons in elk situatie een helder en bruikbaar advies.

Ons streven is om het herstel van uw werknemers te verbeteren en het verzuimduur te minderen.

Per 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. De wijzigingen in de Arbowet richten zich voornamelijk op betere preventie.

Onze professionals staan voor u klaar. Bekijk hoe onze professionals u van dienst kunnen zijn.

Bent u eigenrisicodrager ZW/WGA of wilt u dit worden? Wij zorgen ervoor dat u de zaken rustig kan regelen.

Wij bieden u de benodigde diensten op het gebied van verzuim en re-integratie.