Verzuimbalie Basis

 

Verzuimbalie Basis is een ideale oplossing voor bedrijven die zelf invulling willen geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving.

Met Verzuimbalie Basis bent u aangesloten bij een CDA en ISO-gecertificeerde arbodienst en voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting uit de Arbeidsomstandighedenwet (artikelen 13 en 14).

Met Verzuimbalie Basis heeft u toegang tot diverse deskundigen, zoals de casemanager, de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidsdeskundige, de psycholoog, de bedrijfsmaatschappelijk werker of de mediator.

U bepaalt welke acties in het kader van verzuimbegeleiding ingezet worden en bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen, zoals bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter.

 

 

 

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl