Eigenrisicodrager WGA

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of wilt u dit worden?

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt de UWV uw aanpak op het gebied van verzuim en re-integratie. Bent u een eigenrisicodrager WGA? Dan hoeft u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies te betalen. U heeft meer verantwoordelijkheden en verplichtingen.  U bent  bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de re-integratie. 

Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat uw aanpak voor de re-integratie in orde is. Om aan de verwachtingen van de UWV te voldoen, bieden wij u onze expertise. 

Onze deskundigen toetsen uw lopende WGA-dossiers op interventiemogelijkheden gedurende de totale looptijd, onafhankelijk van de UWV-planning en adviseren u over de te nemen maatregelen.

Een door u in te kopen re-integratietraject komt meestal geheel of gedeeltelijk voor vergoeding door UWV of verzekeraar in aanmerking.

Een goede bewaking van WGA-dossiers creëert een win-winsituatie voor alle partijen.

Als eigenrisicodrager WGA heeft u de verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex-)werknemer:

  •  Betaling van zijn WGA-uitkering
  • Betaling van zijn re-integratie 
  • Begeleiding bij zijn re-integratie 
  • Erop toezien dat hij zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk blijft voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. En ook als u stopt met het eigenrisicodragerschap blijft u verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dit geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, maar pas een WGA-uitkering kregen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Wij ondersteunen u in de overweging om WGA EigenRisicoDrager (WGA-ERD) te worden en bieden u begeleiding van bestaande WGA-gevallen.

  •  Wij analyseren welke risico’s u loopt, wat het u gaat kosten en hoe u deze kosten kunnen verminderen.
  •  Wij geven u advies op uw vragen over een (voormalig) werknemer met een WGA-uitkering.
  • Wij beantwoorden al uw vragen rondom personeelsbeleid. Ook als het een voormalig medewerker betreft, die een WGA-uitkering heeft toegekend gekregen toen hij bij u werkzaam was.
  • Doorbetalen van de uitkeringslast, (financieel) ondersteunen bij eventuele re-integratietrajecten.

 

 

Wij bieden u onze daadkrachtige en complete oplossing om u te adviseren, begeleiden en ondersteunen bij:

De overweging om WGA EigenRisicoDrager (WGA-ERD) te worden.
De beoordeling en begeleiding van bestaande WGA-gevallen.

Papland 11 - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl