Verzuimbalie Plus

Verzuimbalie Plus is bedoeld voor werkgevers, die gedurende het verzuimtraject de regie hoofdzakelijk in eigen hand willen houden, maar daarbij deskundige begeleiding en advies wensen.

Met Verzuimbalie Plus bent u aangesloten bij een CDA en ISO-gecertificeerde arbodienst en voldoet hiermee aan de wettelijke verplichting uit de Arbeidsomstandighedenwet (artikelen 13 en 14).

Via de casemanager heeft u toegang tot diverse deskundigen zoals de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidsdeskundige, maar ook de psycholoog, de bedrijfsmaatschappelijk werker of de mediator.

U bepaalt welke acties in het kader van verzuimbegeleiding ingezet worden en bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen zoals bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter.

 

 

 

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl