PMO/PAGO

Wat is een PMO/PAGO?

Een PAGO onderzoek is een vervolg uit risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) onderzoek. Het PAGO onderzoek ontdekt de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s . U bent, volgens de Arbowet, verplicht om preventief onderzoek aan te bieden. Uw werknemers bepalen zelf of hij daarvan gebruik wil maken.

Een PMO is een aanvulling van het PAGO onderzoek. Het PMO analyseert ook de leefstijl en de conditie van uw medewerker. Door het onderzoek, kunt u uw preventief beleid verscherpen.

U krijgt als resultaat een rapportage met daarin de gezondheidsrisico’s van uw bedrijf. Wij adviseren u hoe u verzuim kan verkomen en de inzetbaarheid van uw werknemer kan verhogen. U krijgt praktische oplossingen om de gezondheidsrisico’s te verminderen.

Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) of Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) zet u in om de gezondheid, vitaliteit, leefstijl en fitheid van uw medewerkers te analyseren. Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) of Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) zet u in om de gezondheid, vitaliteit, leefstijl en fitheid van uw medewerkers te analyseren. Hierdoor krijgt u helder welke mogelijkheden er zijn om de gezondheid en vitaliteit te verbeteren.

 

Het PMO of PAGO kunt u ook selectief inzetten, bijvoorbeeld voor de hoog-risico groepen uit uw RI&E.

Gerichte en praktische oplossingen

U krijgt helder welke mogelijkheden er zijn om de gezondheid en vitaliteit te verbeteren.

Het PMO of PAGO selectief inzetten
U kunt bijvoorbeeld voor de hoog-risico groepen uit uw RI&E een PMO of PAGO inzetten.

 

 

 

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl