Verzekeringsarts

Wat doet een verzekeringsarts?

Een verzekeringsarts is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde, een specialisme op het gebied van claims van de diverse arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals de WIA en de Wajong.

De verzekeringsarts beoordeelt werknemer en stelt vast of er sprake is van een medisch objectief vast te stellen stoornis als gevolg van ziekte of gebrek, waardoor iemand beperkt is in zijn functioneren.

Hij adviseert hen vervolgens over de mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces. Deze beoordeling is dus van grote invloed op iemands toekomst.

De verzekeringsarts geeft een medisch oordeel over de noodzaak van voorzieningen en toetst reintegratieverslagen. Uiteraard houdt hij hierbij rekening met de geldende wet- en regelgeving, de medische standaarden en richtlijnen. Ook kan de verzekeringsarts ingeschakeld worden door een werkgever om een onafhankelijk deskundigheidsoordeel te geven op het moment dat een werkgever en werknemer vastlopen in het re-integratieproces.

Papland 11 - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl