Klachtenreglement

Wij streven er naar onze klanten tevreden te houden.

Mocht u, als werkgever of werknemer, onverhoopt toch een klacht over onze dienstverlening hebben, dan nodigen wij u van harte uit deze bij ons te melden. Zo kunnen wij onze dienstverlening in de toekomst nog beter laten aansluiten bij uw wensen.

Download hier ons klachtenreglement.

U kunt uw klacht bij ons melden met het klachtformulier.

Klik hier om  het klachtformulier in te vullen.
Met de door u verstrekte gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.