RI&E

Wat is een RI&E?

Door de Arbowet bent u verplicht om via een arbodienst  te inventariseren of het werk gevaarlijk of ongezond is voor uw werknemers. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. In de RI&E is er een plan van aanpak opgesteld, waarin staat beschreven welke maatregelen u neemt om de beschreven risico's te voorkomen of te beperken. Meestal wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de aangewezen preventiemedewerker bij u in de organisatie.

Wij ondersteunen u bij het opstellen, uitvoeren en analyseren van de RI&E. U krijgt een rapportage met daarin verbetervoorstellen om de gesignaleerde risico’s te reduceren.

 

Locatiebezoek

Om de risico’s op locatie te inventariseren zal er een bedrijfsbezoek worden uitgevoerd op de kantoorlocatie en bij medewerkers op de buitenlocaties. Hiervoor zal in overleg met u een goed moment gekozen worden om een representatieve werkdag te kunnen beoordelen. Tijdens het bedrijfsbezoek worden de werkplekken beoordeeld op arbeidsrisico’s. Ook worden enkele medewerkers geïnterviewd. Hierbij worden foto’s gemaakt van de situaties (met toestemming van de medewerker/-ster).

 

Document beoordeling

Voorafgaand aan de inventarisatie wordt gevraagd bedrijfsgegevens aan te leveren. De gevraagde gegevens zijn onder andere eerdere arbo onderzoeken en rapporten, bedrijfsprocedures, werkvoorschriften, functieomschrijvingen, ziekteverzuimcijfers, ongevallen, uitstroom WAO/WIA, melding beroepsziekte en PMO gegevens. Deze gegevens worden beoordeeld door de kerndeskundige.

Papland 11 - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl