Arbowet 2017


Per 1 juli is de Arbowet veranderd. De wijzigingen in de Arbowet richten zich voornamelijk op betere preventie.


 

Het basiscontract

Om te voldoen aan de nieuwe Arbowet, is het verstandig om een basiscontract te hebben met een gecertificeerde arbodienst. In de nieuwe wetgeving, die per 1 juli 2017 in werking is getreden, mag de Inspectie SZW werkgevers zonder basiscontract beboeten. 

 Second opinion 

Om te voldoen aan de nieuwe Arbowet, is het verstandig om een basiscontract te hebben met een gecertificeerde arbodienst. In de nieuwe wetgeving, die per 1 juli 2017 in werking is getreden, mag de Inspectie SZW werkgevers zonder basiscontract beboeten. 

 Preventief spreekuur 

Uw werknemer mag een preventief spreekuur aanvragen, waarbij uw werknemer werkgerelateerde problematiek  zoals zorgen over lichamelijke, sociale of psychische belastingen op de werkvloer met de bedrijfsarts kan bespreken. Vragen over de gezondheid in relatie tot het kunnen uitoefenen van het werk kunnen gesteld worden. Ook kan advies gevraagd worden om dreigend verzuim te kunnen afwenden.