Casemanager

Wat doet een casemanager?

Als gevolg van wet- en regelgeving om WIA  te voorkomen, bent u verplicht om een verantwoordelijke aan te wijzen die het ziekteproces vastlegt. U kunt gebruik van casemanager. Hij begeleidt het ziekteproces van uw werknemers. Het UWV controleert of het re-integratieverslag compleet is en toetst het verslag inhoudelijk. De casemanager legt uit welke maatregelen ter voorkoming van WIA zijn genomen.

De casemanager is het aanspreekpunt in het re-integratieproces. Zij bieden u toegang tot diverse deskundigen, zoals de bedrijfsarts, de veiligheidsdeskundige, de arbeidsdeskundige, maar ook psycholoog, de bedrijfsmaatschappelijk werker of de mediator.

Onze casemanagers begeleiden het re-integratieproces. 

Zij beschikken alle kennis van wet- en regelgeving (betrekking op verzuim), protocollen en verzuimsystemen. De casemanager zorgt dat alle betrokkene doen wat zij verplicht zijn. Na de 14e dag begeleiden adviseren
onze casemanagers u in het re-integratietraject. Onze casemanagers adviseren de betrokken leidinggevende of P&O medewerker over de inzet van de bedrijfsarts, een arbeidsdeskundigenonderzoek, 2e spoor re-integratie, werkplekaanpassingen of andere deskundigen.

Onze casemanagers bewaken zo effectief mogelijk de re-integratie en voorkomen onnodig hoge kosten en sancties. Wij werken met verschillende online verzuimsystemen, zoals Verzuimsignaal en Humannet. De casemanagers houden u via de online tools u op de hoogte en zorgen dat de dossiers in orde zijn.

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl