Overige diensten

Expereans houdt zich niet alleen bezig met het beperken en terugdringen van verzuim, maar besteedt ook graag aandacht aan de preventie ervan. Uiteraard doet een goede verstandhouding en communicatie met korte lijnen tussen werkgever en werknemer wonderen, maar daarnaast spelen er nog meer zaken die in dit kader aandacht verdienen.  Ons aanbod is breed en wij willen u op verschillende vlakken ondersteunen. Hieronder ziet u de overige diensten die wij op het gebied van verzuim en re-integratie aanbieden.

PMO/PAGO

Als werkgever wilt u de vinger aan de pols houden. U wilt weten hoe het gesteld is met de gezondheid, vitaliteit en het werkvermogen van al uw medewerkers, zodat u tijdig uw beleid kunt bijstellen en gerichte acties kunt ondernemen.

RI&E

Met de (wettelijk verplichte) Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) toetst u de risico’s voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw medewerkers.  

WAI

De Work Ability Index (WAI) zet u in als u actief wilt werken aan het verbeteren van het werkvermogen van uw medewerkers.

Opleidingen

Wij maken voor u praktijkgerichte opleidingen op maat. Denkt u aan een opfriscursus voor verzuimgesprekken? Overweegt u om intervisiesessies te gaan invoeren? Of past een meerdaagse training gericht op gedragsverandering beter bij uw organisatie?

Mediation

Het is bekend dat meer dan 70% van ziekteverzuim een mentale component heeft.. Door privéproblematiek zoals ruzies, scheiding, ziekte of verlies van een dierbare, instabiliteit in de thuissituatie, niet kunnen plannen en organiseren. Dit  levert stress op waardoor mensen minder presteren en zich zelfs ziekmelden. Dat lost de problemen niet op en vaak beschadigt het ook de werkrelatie.

Collectieve zorgverzekering

De zorgpremies voor komend jaar gaan naar verwachting weer flink stijgen voor de zorgverzekerden in Nederland. Verzekeringsmaatschappijen hebben lang op hun reserves ingeteerd om de zorgpremies laag te houden. Met toenemende zorgkosten in Nederland is dat uiteraard niet eeuwig houdbaar. Een andere factor is dat het eigen risico ook komend jaar gelijk blijft. Iedereen dient zich dus voor te bereiden op een hogere zorgpremie. Er zijn echter enkele manieren om te kunnen besparen op uw zorgpremie.