Basiscontract

In de nieuwe wetgeving, die 1 juli 2017 in werking is getreden moet u als werkgever minimaal een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst hebben. Vanaf 1 juli 2018 mag de Inspectie SZW werkgevers zonder basiscontract beboeten.
U denkt dat 1 juli 2018 nog ver weg is, maar waarom zolang wachten terwijl u het vandaag nog kunt regelen.
Bel 0183-699400 en vraag naar de mogelijkheden.

In het basiscontract moeten, naast de bestaande wettelijke taken, nieuwe eisen worden opgenomen om de kwaliteit van de dienstverlening op een hoger niveau te zetten.
Het contract mag, zoals het ook beschreven staat, geen "lege huls" zijn:

  1. Toegang tot de bedrijfsarts - In het basiscontract moet beschreven worden hoe de toegang van de werknemer tot de bedrijfsarts is geregeld.
  2. Vrije toegang tot de werkplek - De bedrijfsarts heeft in de nieuwe wet de bevoegdheid om iedere werkplek te bezoeken.
  3. Second opinion - De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar. De kosten voor de second opinion moeten binnen de procedures vallen zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.
  4. Overleg met OR en preventiemedewerker – Een van de nieuwe eisen is dat er een structureel overleg tussen bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de OR moet komen. Binnen het contract moet deze overlegstructuur beschreven worden.
  5. Klachtenprocedure - Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.
  6. Melden beroepsziekten - Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
  7. Advisering over preventie - De advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts moet in het contract staan.