Preventief Spreekuur

De wijzigingen in de Arbowet richten zich voornamelijk op betere preventie. Het is de bedoeling om beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen. Ook de mogelijkheid tot het aanvragen van een preventief spreekuur door uw werknemer hoort hierbij. Uw werknemer kan tijdens dit spreekuur werkgerelateerde problematiek  zoals zorgen over lichamelijke, sociale of psychische belastingen op de werkvloer met de bedrijfsarts bespreken. Vragen over de gezondheid in relatie tot het kunnen uitoefenen van het werk kunnen gesteld worden. Ook kan advies gevraagd worden om dreigend verzuim te kunnen afwenden.  

Uw werknemer kan telefonisch contact met ons opnemen en vervolgens wordt er op de dichtstbijzijnde locatie bij uw woonplaats een preventief spreekuur met een van onze bedrijfsartsen ingepland.Van het preventief spreekuur wordt in principe geen terugkoppeling gegeven. De werkgever wordt niet geïnformeerd over het preventief spreekuur en ontvangt zeker geen terugkoppeling.

De werkgever moet de werknemer in de gelegenheid stellen een bedrijfsarts voor een preventief spreekuur te bezoeken. Hiervoor vrij vragen houdt wel in dat de werknemer de werkgever moet aangeven dat hij of zij graag een bedrijfsarts wil spreken in het kader van het verbeteren van de eigen gezondheid in relatie tot het werk en/of het voorkomen van verzuim.