Onze professionals

Onze professionals zijn opgeleid om uw leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen in het gezamenlijk vinden van een passende oplossing voor dit probleem. 

Arbeidsdeskundige

Aan de hand van de informatie onderzoekt de arbeidsdeskundige welke arbeidsmogelijkheden toepasbaar zijn op taken en verantwoordelijkheden.  Vervolgens adviseert hij u en de werknemer welke werkzaamheden de werknemer kan uitvoeren. 

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is een medische specialist en beoordeelt de medewerker in hoeverre hij of zij beperkt is door ziekte. U werkt samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt met uw medewerker een probleem analyse en koppelt dit terug naar u.

Taakdelegatie

Taakdelegatie

Expereans BV werkt als gecertificeerde arbodienst met bedrijfsartsen, BIG-geregistreerde artsen onder supervisie en verpleegkundigen en casemanagers onder taakdelegatie met supervisie van geregistreerde bedrijfsartsen. Wij werken conform de vastgestelde richtlijnen en wet- en regelgeving.

 

Casemanager

Via de casemanager heeft u toegang tot diverse deskundigen zoals de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeidsdeskundige, maar ook de psycholoog, de bedrijfsmaatschappelijk werker of de mediator.

Kerndeskundige

Onze kerndeskundige zijn gespecialiseerd in veiligheid, hygiëne , arbeid en organisatie. De expertise van onze kerndeskundige helpen u als u een probleem heeft of als u een probleem wil voorkomen.

Verzekeringsarts

Een verzekeringsarts is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde, een specialisme op het gebied van claims van de diverse arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals de WIA en de Wajong.