Eigen regiemodel

Heeft u gekozen voor het eigen regie model?

U heeft de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding en re-integratie neergelegd bij de leidinggevende of een eigen casemanager of re-integratieadviseur.  Verbindt onze professionals aan uw organisatie. Ons netwerk bestaat uit verschillende deskundigen. Onze deskundige zetten zich in om u de gewenste ondersteuning te bieden.  U bent geen vast bedrag per medewerker kwijt aan abonnementskosten, u betaalt alleen voor geleverde diensten.

U bepaalt zelf welke diensten u op
welk moment van ons wilt afnemen.

Via onze online tools, bepaalt u zelf op welk moment u een dienst wilt afnemen. U krijgt toegang tot onze online bedrijfsartsenmodule en/of arbeidsdeskundige module.

Papland 11 - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl