Arbeidsdeskundige

Wat doet een arbeidsdeskundige?

De Wet Verbetering Poortwachter en aanverwante wetgeving beoogt dat werkgevers en werknemers samen werken aan een adequate en toetsbare verzuimbeheersing. De arbeidsdeskundige adviseert en ondersteunt u als werkgever. 

Het moment, waarop de arbeidsdeskundige wordt ingezet wordt bepaald door de casemanager en de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt een lijst op wat de belastbaarheid van de werknemer is.  Aan de hand van de informatie onderzoekt de arbeidsdeskundige welke arbeidsmogelijkheden toepasbaar zijn op taken en verantwoordelijkheden.  Vervolgens adviseert hij u en de werknemer welke werkzaamheden de werknemer kan uitvoeren. 

Het advies van de arbeidsdeskundige is onafhankelijk voor de werknemer als voor u.

Een arbeidsdeskundige stelt vast of het werk van uw verzuimende werknemer nog passend is en welke mogelijkheden er zijn om het werk alsnog uit te voeren. De arbeidsdeskundige gaat met u en de bedrijfsarts in gesprek om informatie
in te winnen over uw organisatie, de functie van de werknemer en de verzuimsituatie.
.

Onze arbeidsdeskundige toetst het dossier van uw verzuimende medewerker. Zeker als u re-integratie naar een andere werkgever overweegt, is zo’n toets van toegevoegde waarde. Als uit de rapportage van de arbeidsdeskundige blijkt dat interne plaatsing inderdaad niet mogelijk is, kunt u op elk moment richting UWV aantonen dat u zich houdt aan de wettelijke bepalingen.

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl