Taakdelegatie

In de arbodienstverlening betekent taakdelegatie dat een bedrijfsarts bepaalde taken door andere professionals kan laten uitvoeren. De bedrijfsarts draagt hierbij altijd zelf de eindverantwoordelijkheid. Taakdelegatie is daarom een professionele, met kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen omgeven keuze van de bedrijfsarts zelf.
Ook is het een manier van (samen)werken die de bedrijfsarts steeds evalueert, samen met de professionals aan wie hij taken delegeert.

Niet alle taken van de bedrijfsarts komen voor taakdelegatie in aanmerking. Diverse taken horen wettelijk bij de bedrijfsarts zelf. Zo blijft de bedrijfsarts zelf toegankelijk voor werknemers. Bij ziekte van een werknemer moet hij na persoonlijk contact met de zieke de feitelijke analyse voor een probleemanalyse maken. En bij een WIA-aanvraag moet hij een eindoordeel geven. Dit zijn taken die de wet expliciet bij de bedrijfsarts neerlegt. Een gedelegeerde kan de bedrijfsarts bijvoorbeeld volgens afspraak helpen om informatie te verzamelen ten behoeve van de probleemanalyse. Soms kan de gedelegeerde daarbij eigen expertise inzetten. Dat kan de kwaliteit van het eindoordeel ten goede komen. De bedrijfsarts toets en bewaakt of de taakdelegatie oplevert waar deze voor bedoeld is én voldoet aan de eisen van goede bedrijfsgezondheidszorg.
De Werkwijzer Taakdelegatie, ontwikkeld door partijen uit het veld zoals beroeps- en brancheverenigingen van bedrijfsartsen en arbodiensten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bevat processtappen die de bedrijfsarts kan gebruiken als hij taken op een zorgvuldige wijze wil delegeren. Meer informatie? Klik hier.