Onderlinge deskundigheidsbevorderende bijeenkomst

Expereans BV organiseert op dinsdag 7 februari 2017 een bijeenkomst in het kader van onderlinge deskundigheidsbevordering

Verzekeringsarts
Bedrijfsarts
Arbeidsdeskundige

Bezwaar en beroep, gelijk of ongelijk? That’s the question

Onze sprekers John Houberg en Dick Heijstek zullen meer inzicht geven in bezwaar- en beroepzaken van werkgevers en werknemers tegen uitspraken van UWV inzake de toetsing van re-integratieinspanningen en de beoordeling van de hoogte en het soort uitkering in het kader van de WIA. Zij hebben onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten van de beoordeling en willen ons meenemen in de advisering omtrent de juiste stappen op het juiste moment in de re-integratie.

 

Mediation, het andere STECR-en. Conflictoplossing op bestelling?

Onze spreker Edwin Couwenberg zal stil staan bij de manier waarop mediation arbeidsrelaties verbetert en/of complexe problematieken tussen werkgever en werknemer op kan lossen of weg kan nemen en wat hiervan de resultaten zijn. Conform de richtlijnen dienen immers zowel de ziekte en/of het gebrek als de verstoorde arbeidsverhoudingen gelijktijdig begeleid te worden.

Taakdelegatie, de bedrijfsarts op 2e rang

Onze spreker Frans van den Nieuwenhof zal aandacht besteden aan de toenemende druk op de werkgevers om re-integratie en participatie vorm te geven en zo een uitkeringsvraag te voorkomen, waardoor ook meer druk op de bedrijfsarts ontstaat. De markt kijkt naar oplossingen om de bedrijfsarts (als primair verantwoordelijke voor het medische dossier en de re-integratie) te ontlasten en op een andere manier aan de wet- en regelgeving te voldoen, zonder daar de privacy van de individuele werknemer te beschadigen.

Kosten
Voor de bij Expereans aangesloten verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden. Voor niet bij Expereans-aangeslotenen bedragen de kosten € 150,00 per persoon.
Programma
Wilt u het volledige programma inzien?

Klik hier voor het programma