Hier geloven we in

Op gepaste wijze aanpakken of helpen

Verzuim is het gevolg van wat uw medewerker moet doen maar niet meer kan doen. Onze professionals zijn opgeleid om uw leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen in het gezamenlijk vinden van een passende oplossing voor dit probleem.

Als uw arbodienst zijn we niet de oplossing van individuele problematiek, we reiken u deze aan. We geloven dat we de meeste waarde toevoegen als we het vermogen van leidinggevenden en medewerkers om zelf problemen op te lossen helpen te vergroten. Daarom ondersteunen we u op een praktische manier bij het toepassen van de adviezen.

De bedrijfsarts onderzoekt wat er aan de hand is en geeft een helder en uitvoerbaar re-integratie advies. Hij geeft daarbij aan wat iemand nog wel kan, rekening houdend met zijn beperkingen. De arbeidsdeskundige kijkt naar wat de werknemer werkelijk doet, zoekt uit hoe zwaar dat is en helpt de werknemer om te ontdekken welk werk hij nog wel kan doen. De casemanager tenslotte denkt vanuit de inhoud na over het proces. Hij verdiept zich in de probleemanalyse en toetst of elke speler begrijpt wat hij op welk moment het beste kan doen om tot een passende oplossing te komen.

Onze professionals zijn opgeleid om uw leidinggevenden, casemanagers, re-integratieadviseurs en uw (verzuimende) medewerkers te ondersteunen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Ze zijn er niet om iemand te pleasen. Als er gedemedicaliseerd kan worden, dan gebeurt dat ook. Ze doen dat vanuit het motto: iemand die niet wil werken, moet op gepaste wijze aangepakt worden. Maar iemand die niet kan werken, moet op gepaste wijze geholpen worden. Dat is niet soft, dat is duidelijk en passend binnen de afspraken in wet- en regelgeving, cao’s en andere richtlijnen.