Ondersteuning eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA

Ondersteuning eigenrisicodrager Ziektewet of WGA

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Dan heeft u de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding en re-integratie neergelegd bij de leidinggevende of een eigen casemanager of re-integratieadviseur.

Heeft u geen eigen bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of casemanager in dienst, dan kunt u deze professionals aan uw organisatie verbinden via  Expereans. U bepaalt dan zelf welke diensten u op welk moment van ons wilt afnemen. U bent geen vast bedrag per medewerker kwijt aan abonnementskosten, u betaalt alleen voor geleverde diensten.

Online tools

U krijgt toegang tot onze online bedrijfsartsenmodule en/of arbeidsdeskundige module. Hier kunt u zelf afspraken met de bedrijfsarts inplannen of een arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of wilt u dit worden?

WGA Balie is onze daadkrachtige en complete oplossing om u te adviseren, begeleiden en ondersteunen bij

  1. de overweging om WGA EigenRisicoDrager (WGA-ERD) te worden.
  2. de beoordeling en begeleiding van bestaande WGA-gevallen.

De aanpak van WGAbalie is uniek omdat werkgevers vanuit één loket toegang krijgen tot al die deskundigheid die nodig is om de WGA-problematiek het hoofd te kunnen bieden.
Als ondernemer heeft u medewerkers die samen met u uw organisatie vormgeven.
WGAbalie.nl biedt u deskundigen aan die primair de personele kosten binnen uw organisatie helpen beheersen. Meer informatie over WGA Balie vindt u hier.