Bedrijfsarts

Wat doet een bedrijfsarts?

U bent verplicht samen te werken met een geregistreerde bedrijfsarts.  De bedrijfsarts kan aangesloten zijn bij een arbodienst of als zelfstandige aan het werk gaan. U kunt de de bedrijfsarts inschakelen bij bijvoorbeeld; Verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers, aanstellingskeuringen en bij periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. 

De bedrijfsarts is een medische specialist en beoordeelt de medewerker in hoeverre hij of zij beperkt is door ziekte. U werkt samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt met uw medewerker een probleem analyse en koppelt dit terug naar u.  Indien er onduidelijkheden zijn,  mag de bedrijfsarts informatie opvragen bij de huisarts of specialist. Dit is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van de medewerker.

Onze bedrijfsarts verdiept zich in de verzuimsituatie

Nadat de ziekmelding is doorgegeven, gaat de bedrijfsarts met de desbetreffende werknemer in gesprek. Het gesprek kan telefonisch of als een fysieke afspraak.  Tijdens het gesprek met de bedrijfsarts, is de werknemer verplicht de bedrijfsarts alle relevante informatie te geven over zijn/haar gezondheid. De bedrijfsarts oordeelt of de werknemer geschikt is om te werken. De werkgever krijgt hierover een terugkoppeling.  

Als u dat wenst is een spreekuur op locatie ook mogelijk. U richt dan een ruimte in als werkplek voor de bedrijfsarts. Werken bij u op locatie heeft als voordeel dat er korte lijnen zijn in de communicatie. Doordat de bedrijfsarts fysiek aanwezig is, is het gemakkelijker om elkaar op te zoeken voor een kort overleg over een verzuimsituatie. Zeker als u wilt toegroeien naar het eigen regie-model, waarbij de leidinggevende meer gaat sturen op een zo kort mogelijk verzuim, is werken op locatie aan te bevelen

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl