Bedrijfsarts

Wat doet een bedrijfsarts?

U bent verplicht samen te werken met een geregistreerd bedrijfsarts.  De bedrijfsarts kan aangesloten zijn bij een arbodienst of als zelfstandige aan het werk gaan. U kunt de bedrijfsarts inschakelen bij bijvoorbeeld; Verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers, aanstellingskeuringen en bij periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

De bedrijfsarts is een medisch specialist, die beoordeelt in hoeverre de medewerker beperkt is door ziekte. U werkt samen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt met uw medewerker een probleemanalyse op en koppelt dit terug naar u.  Indien er onduidelijkheden zijn,  mag de bedrijfsarts informatie opvragen bij de huisarts of specialist. Dit is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de medewerker.

Onze bedrijfsarts verdiept zich in de verzuimsituatie

Nadat de ziekmelding is doorgegeven, gaat de bedrijfsarts met de desbetreffende werknemer in gesprek. Het gesprek kan telefonisch of als een fysieke afspraak.  Tijdens het gesprek met de bedrijfsarts, is de werknemer verplicht de bedrijfsarts alle relevante informatie te geven over zijn/haar gezondheid. De bedrijfsarts oordeelt of de werknemer geschikt is om te werken. De werkgever krijgt hierover een terugkoppeling.  

Uw medewerker hoeft niet ver te reizen

Onze bedrijfsartsen houden spreekuur op tientallen locaties in het hele land. Er is dus altijd een spreekuurlocatie bij u in de buurt. Rekening houdend met de wensen van onze klanten, kunnen wij snel en flexibel het aantal locaties uitbreiden.

Spreekuur op locatie zorgt voor frequent contact

Als u dat wenst is een spreekuur op locatie ook mogelijk. U richt dan een ruimte in als werkplek voor de bedrijfsarts. Werken bij u op locatie heeft als voordeel dat er korte lijnen zijn in de communicatie. Doordat de bedrijfsarts fysiek aanwezig is, is het gemakkelijker om elkaar op te zoeken voor een kort overleg over een verzuimsituatie. Zeker als u wilt toegroeien naar het eigen regie-model, waarbij de leidinggevende meer gaat sturen op een zo kort mogelijk verzuim, is werken op locatie aan te bevelen.

Papland 9B - 4206 CK Gorinchem - KVK 11060965 - 0183-699400 - info@expereans.nl